Hoe houden we onze voeten droog in Oost Gelderland

Gepubliceerd op 21 december 2018

We kennen allemaal de beelden van de waternoodsramp van 1953, toen grote delen van Zeeland onder water liepen en mensen met helikopters moesten worden geëvacueerd. Ruim vijftig jaar later klinkt dit als een ver verleden. Maar heb je je weleens afgevraagd wat er gebeurt als er een dijk bij jou in de buurt doorbreekt? En hoe dit wordt voorkomen?

Klimaatverandering

Gerrit_ De Heurne Bankje langs Aa-Strang bij Stuw Voorst-1000px

Doordat het klimaat verandert, wordt de kans op overstromingen en wateroverlast steeds groter. Daarom werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat aan het inperken van de risico’s. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt over waterveiligheid. In 2028 moet 1100 kilometer aan dijken, dammen, sluizen en gemalen zijn aangepast. Een hele klus! Maar wel nodig, want zonder dit menselijk ingrijpen zou 60% van Nederland onder water komen te staan.

Oost-Gelderland

Maar hoe zit het in het in Oost-Gelderland? Hoewel dit deel van het land boven NAP ligt, is er toch kans op overstroming in diverse gebieden. Zo kunnen de Rijn en de IJssel bij overstroming grote schade aanrichten aan dorpen, steden, akkers en landgoederen. Zelfs als je er redelijk ver vanaf woont. Maar ook kleinere kanalen, beken of riviertjes, zoals de Schipbeek, de Oude IJssel en het Twentekanaal, kunnen voor wateroverlast zorgen als ze niet goed beheerd worden.

IVH-7231-20170927-1000px

Bescherming

Daarom houdt het Waterschap Rijn en IJssel een oogje in het zeil. En doet het van alles om overstromingen of wateroverlast te voorkomen. Een belangrijk onderdeel is de inspectie van en het onderhoud aan dijken. Zo wordt bijvoorbeeld in de gaten gehouden of er geen zwakke plekken zijn. Muskusratten kunnen ondergronds veel schade aanrichten aan dijken. Daarom zorgt het waterschap dat de populatie muskusratten op een diervriendelijke manier in toom wordt gehouden. Vanuit het Rijksprogramma worden bepaalde dijken versterkt. Maar ook worden sluizen en gemalen op peil gehouden en krijgen sommige rivieren juist meer ruimte om hoogwaterstand te voorkomen. Op deze manier houden we allemaal droge voeten!

Kans op overstroming

Wil je weten hoe hoog de kans is dat jouw huis onder water komt te staan? Op de site Overstroom ik? kun je je postcode invullen en zien wat het overstromingsgevaar is voor jouw huis. Ook vind je er adviezen over wat je moet doen, mocht het ooit zover komen.