Droogte

Gepubliceerd op 19 juli 2022

De komende weken is warm weer en heel weinig regen voorspeld. De droogte wordt steeds erger. Het grondwater en de waterstanden in beken en rivieren zijn veel lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Wij verwachten dat de situatie slechter wordt: meer beken vallen droog en de waterkwaliteit gaat achteruit. Dit betekent meer kans op onder andere blauwalg, vissterfte en ongedierte in het water.

Per dinsdag 19 juli 2022 (12.00 uur) is het daarom verboden om water te pompen uit beken, sloten, vijvers en uit de rivier de Oude IJssel. Ook als je een vergunning hebt. Wij willen hiermee problemen met de natuur en volksgezondheid beperken.

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de droogte. Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter of Instagram.

LIVEBLOG

In deze liveblog houden we je  op de hoogte van de acties en maatregelen die we nemen om de droogte te bestrijden in onze regio in de zomermaanden van 2022. Het doel is om een overzicht te geven van de meest actuele activiteiten. Natuurlijk doen we nog veel meer aan droogte en klimaatverandering, het hele jaar door. Andere maatregelen, informatie en algemeen nieuws over droogte vind je elders op deze pagina.

18 augustus 2022

Het heeft geregend in ons gebied. Gisteren viel er tussen de 0.5 en de 5mm regen. Dit is lang niet genoeg om de droogte op te lossen. De regen zorgt voor een kleine verhoging van de grondwaterstand. Deze opleving is tijdelijk. De grondwaterstanden zakken snel weer terug naar lage waarden. De regen heeft er niet voor gezorgd dat beken weer gaan stromen.

Ook in Duitsland is regen gevallen. De waterstanden in de Rijn en IJssel zijn nu stabiel, maar zullen weer gaan dalen.

Voor de komende 2 weken wordt een beetje regen verwacht. Dit zal niet genoeg zijn. We verwachten dat de droogte verder toe neemt.

11 augustus 2022

De inlaat van de Berkel naar de Hanninkgoot bij Borculo is gesloten. Dit is nodig om het water in de Berkel en in de oude loop van de Berkel door Borculo op peil te houden. De Hanninkgoot zal hierdoor droog vallen. Het waterschap en de hengelsportfederatie houden de komende dagen in de gaten of er vissen moeten worden over gezet naar ander water.

Vanaf vrijdag 12 augustus worden de sluizen in de Oude IJssel minder vaak bedient. In plaats van 6 keer per dag zijn er nu 4 schuttingen. Vanwege het hete weer koelen we de bruggen in Terborg en Laag keppel met water uit de Oude IJssel. Deze bruggen zetten uit bij hoge temperaturen. Door te koelen zorgen we ervoor dat de bruggen goed open en dicht blijven gaan.

Naar de oudere berichten

Veel gestelde vragen & antwoorden

We hebben een overzicht van vragen en antwoorden over beregenen en het gebruiken van (grond) voor je op een rijtje gezet.

Droogte in cijfers, kaarten en grafieken

waterinformatie

Ben je op zoek naar actuele cijfers, kaarten en grafieken over de droogte? Kijk dan op het dashboard weer en water.

Veilig zwemmen

zwemwater

Wil je weten waar je kan zwemmen? Of wil je weten of het water waarin je graag zwemt schoon is? Kijk dan op onze pagina over zwemmen. Ben je benieuwd of er blauwalg in je buurt is geconstateerd? Kijk dan op onze pagina over blauwalg.

Wat kan je zelf doen?

MF02108

Je kunt zelf zorgen dat je in jouw omgeving minder last hebt van droogte. Wees zuinig met water. En vervang de tegels in je tuin door planten. Dan kan het water beter in de grond zakken als het regent. En het is nog koeler ook! Wil je nog meer tips? Kijk dan op www.weetvanwater.nl

Wat doet het waterschap tegen droogte?

Zuinig omgaan met water

Door de inspanningen in de afgelopen jaren van het waterschap samen met inwoners en organisaties om het water vast te houden, hebben we de droogte een beetje kunnen uitstellen. Tegen deze langdurige droogte kunnen we helaas weinig doen: De situatie is nu vergelijkbaar met de extreme droogte van de jaren 2018, 2019 en 2020.

Wij gaan zuinig om met het water dat nog beschikbaar is in de beken en rivieren. Het water wordt via stuwen, sluizen en gemalen zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied. Ook worden lokaal maatregelen genomen. Zo plaatsen we een extra pomp om het water vanuit het Twentekanaal in de Berkel te kunnen pompen, zodat het water in de stad Lochem beter op peil gehouden kan worden. Verder monitoren wij de zwemplassen op blauwalg en plaatsen we vissen over in samenwerking met de hengelsportfederatie en lokale vissers.

Eerder plaatsten we al extra stuwtjes in de sloten ('Elke druppel de grond in') en staan de stuwen in de beken en rivieren op de hoogste stand om het water vast te houden.

Het grondwater is ook lager dan normaal voor deze tijd van het jaar, maar niet extreem laag. Er is dus geen verbod voor het oppompen van grondwater.

Zie ook het laatste nieuws op deze website en het Dashboard Weer en Water voor de actuele droogte situatie. Voor de actuele en uitgebreide droogteberichten: klik hier

Achtergrondinformatie

Wat is droogte?

We spreken van droogte als er een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Het neerslagtekort is een maat voor droogte.

Droogte is dat erg?

Mooi weer met weinig regen. Niets aan de hand zou je zeggen. Bij droogte stokt echter de doorstroming in beken en sloten en het water warmt sneller op. Ook de grondwaterstanden dalen.

Wat kunnen we doen?

Droogte is niet te voorkomen. We hebben immers niet in de hand hoeveel regen er valt of hoe warm het is. Ons gebied moet bestand zijn tegen wateroverlast èn tegen droogte. Daarom moeten we gebieden anders inrichten. We moeten water zoveel mogelijk vasthouden en opslaan. En als het echt moet laten we het water wegstromen. Dat noemen we afvoeren.

Aanpak droogte in de Achterhoek

De afgelopen jaren heeft onze regio vaak te kampen gehad met extreme droogte. Een gevolg van de klimaatverandering, net als meer regen, hitte en grotere kansen op overstroming.

We hebben al veel gedaan, maar we zijn er nog niet.  We moeten ons voorbereiden op het klimaat van de toekomst. Het weer wordt steeds grilliger. Meer en hardere regenbuien en langere periodes met warm en droog weer. Ons gebied moet bestand zijn tegen wateroverlast èn tegen droogte. Daarom moeten we gebieden anders inrichten. We moeten water zoveel mogelijk vasthouden en opslaan. En als het echt moet laten we het water wegstromen. Dat noemen we afvoeren.

We doen dit echt samen met inwoners, boeren, grondeigenaren, andere overheden en bedrijven. We kijken steeds samen wat er nodig is op welke plek. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Het waterschap zet hierbij zijn kennis over het water in. Kennis van vroeger, van nu en voor de toekomst.