Geen bijeekomsten

Gepubliceerd op 26 maart 2020

Er vinden tot 1 juni geen interne en externe bijeenkomsten plaats zonder dat deze strikt noodzakelijk zijn. We informeren betrokkenen hierover persoonlijk.Waar mogelijk worden methoden ingezet om op afstand te vergaderen.

Ook rondleidingen op onze rioolwaterzuiveringen, (boot)excursies, lezingen  en andere evenementen gaan niet door.