Vergunningen evenementen en recreatieve activiteiten tot 1 juni ingetrokken

Gepubliceerd op 26 maart 2020

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus, gericht op evenementen en samenkomsten. Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid is aangegeven dat evenementen met een vergunnings- en/ of meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Het waterschap volgt hierin de lijn vanuit de Rijksoverheid en gaat er vanuit dat geplande activiteiten/evenementen in de periode tot 1 juni 2020 niet worden uitgevoerd.

Wij hebben verschillende watervergunningen verleend voor het toestaan van een evenement/ recreatieve activiteit dat plaatsvindt in de periode tot 1 juni 2020.
Het waterschap wil diegenen die deze vergunningen hebben ontvangen, wellicht ten overvloede, erop wijzen dat deze activiteit niet mag worden uitgevoerd. Ook zullen wij niet de eventuele maatregelen treffen zoals deze wellicht in de voorschriften zijn opgenomen, om de activiteit onder voorwaarden toe te kunnen staan. Denk onder andere aan extra maaiwerkzaamheden, het tijdelijk stremmen van vaarwegen en het bemonsteren van het water. Vergunninghouders zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

Het waterschap volgt de ontwikkelingen op de voet en wij passen onze maatregelen aan wanneer nodig.
Indien van toepassing, ontvangen wij graag van u een nieuwe aanvraag of melding zodra de Rijksoverheid de genomen maatregelen gericht op evenementen en samenkomsten heeft aangepast en deze weer zijn toegestaan.
Onze medewerkers werken voorlopig zoveel mogelijk vanuit huis en doen hun uiterste best om u een goede dienstverlening te bieden. Het kan echter voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Meer Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 369. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.