Overdracht kleine watergangen

Gepubliceerd op 22 november 2016

Waterschap Rijn en IJssel onderhoudt alleen nog de middelgrote en grote watergangen in zijn beheergebied. Het onderhoud van de kleinere watergangen is overgedragen aan de eigenaren van de grond waar de watergang overheen stroomt. Op deze pagina leest u waarom hiervoor gekozen is, om welke watergangen het gaat en vindt u het antwoord op veel gestelde vragen.

Besluit ter inzage / in beroep gaan

De overdracht van het onderhoud van de kleine watergangen is vastgelegd in de legger. De (definitieve) wijziging van de legger Watergangen en Bergingsgebieden is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap en ligt ter inzage. Kijk bij de officiële bekendmakingen voor meer informatie over de procedure, de exacte beroepstermijn en de officiële stukken (inclusief reactienota).

Reactienota

Download de reactienota voor een overzicht van alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop.

Interactieve kaart met over te dragen watergangen

De officiële kaarten behorende bij het besluit tot wijziging van de legger (in pdf) vindt u bij de bekendmakingen. Onderstaande viewer / interactieve kaart is qua inhoud gelijk aan deze kaarten, alleen de weergave is anders. Op de interactieve kaart kunt u makkelijker zoeken en kunt u de kaartweergave zo instellen zoals dat voor u het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.).  Zo proberen we het u zo makkelijk mogelijk te maken.

Legenda

legenda

De kaart werkt vergelijkbaar met Google-maps. Bent u hiermee niet bekend dan kunt u de uitleg raadplegen bij 'Hoe werkt de kaart'

Waarom overdragen?

De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de kleinere watergangen verschilde tot nu toe per regio. Door het onderhoud van de kleine watergangen over te dragen wordt er uniformiteit gerealiseerd.

Contact

Staat uw vraag niet bij de 'veel gestelde vragen'?

Neem dan contact op met het waterschap via kw@wrij.nl of via telefoonnummer 0314 369369.

Wat behelst onderhoud?

U gaat (een deel van) een watergang onderhouden. Maar hoe moet dat? Welke werkzaamheden voert u uit en wanneer? Lees verder voor tips en aandachtspunten.