Zoeken

Wanneer kan bezwaar maken / mijn zienswijze indienen?

U kunt van 30 november 2016 t/m 11 januari 2017 uw zienswijze indienen. Bij de bekendmakingen kunt u alle stukken bekijken en kunt u lezen hoe u een zienswijze kunt indienen..

Tijdens de inloopdag op 14 december 2016 kunt u vragen stellen of samen met ons de kaart(en) raadplegen. U kunt dan geen mondelinge zienswijze indienen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken.