Zoeken

Ik ben het niet eens met de overdracht van de kleine watergangen door het waterschap. Hoe kan ik dit kenbaar maken?

Vanaf 30 november 2016 t/m 11 januari 2017 liggen de aanpassingen in de Legger ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen op de aanpassingen in de legger. Via www.officielebekendmakingen.nl of bij de bekendmakingen op onze website kunt u de stukken en de exacte data inzien.

De leggerwijziging betreft nu alleen het wijzigen van de onderhoudsplichtige. Na evaluatie, over twee jaar, wordt besloten of de watergangen geheel van de Legger worden gehaald.