Zoeken

De watergang wordt ten onrechte overgedragen. Kan dit nog worden aangepast?

Heeft de watergang volgens u een belangrijke functie i.v.m. de afvoer van (rivier)kwel, waterhuishouding of zitten er op het af te stoten traject riool overstorten? Betreft het een watergang binnen de bebouwde kom of heeft de watergang volgens u een waterafvoer die hoger is dan 20 liter per seconde? Dien dan een zienswijze in.