Wat gebeurt er na 2018?

In 2019 wordt besloten of de watergangen definitief van de legger kunnen worden gehaald. Zo ja dan krijgen de onderhoudsplichtigen de volledige zeggenschap over de watergang. Eventuele geschillen die daarna ontstaan dienen onderling via het privaatrechtelijke spoor te worden doorlopen zonder inbreng of tussenkomst van het waterschap.