Zoeken

Krijg ik een vergoeding voor het gepleegde onderhoud of gaan mijn waterschapslasten nu omlaag?

Nee, het waterschap keert geen vergoedingen uit voor onderhoud uitgevoerd als gevolg van deze (legger)wijziging. Ook gaan de waterschapslasten als gevolg van dit besluit niet omlaag.

De over te dragen watergangen liggen niet op grond van het waterschap. Het waterschap heeft deze kleine watergangen tot nu toe onderhouden voor de grondeigenaar. Dat gebeurde niet overal. Door het beheer en onderhoud van deze kleine watergangen overal bij de (onderliggende) grondeigenaar neer te leggen streven we naar uniformiteit. Als we hiervoor een vergoeding of een lastenverlichting beschikbaar zouden stellen, zou dit opnieuw leiden tot ongelijkheden.