Zoeken

Wat gebeurt er als het onderhoud door andere onderhoudsplichtigen niet (goed) wordt gedaan?

Neem bij klachten contact op met het waterschap. In 2017 en 2018 blijven de over te dragen watergangen op de legger. Als het onderhoud niet (goed) wordt gedaan en belanghebbenden hebben hier (over)last van dan kan het waterschap bemiddelen en indien noodzakelijk kan het waterschap het onderhouden afdwingen.