Zoeken

Mag ik de watergang dempen of op een andere manier aanpassen?

Voor het dempen, het plaatsen van een duiker of het op een andere manier aanpassen van de watergang heeft u nog steeds een vergunning nodig. De ligging, profielen en de afmetingen van de watergang staan nog  op de legger. Alleen de onderhoudsplichtige wijzigt. Er geldt daarom nog steeds een vergunningplicht voor aanpassingen aan de watergang, zoals dempen.