Zoeken

Wat moet ik doen bij het onderhouden van een watergang?

Wij schrijven niet voor hoe u het onderhoud moet uitvoeren. U bent vrij om te kiezen voor de wijze die u het beste past, zolang dit maar niet leidt tot ongewenste beperking van de waterafvoer van verder bovenstrooms (tegen de stroom in) gelegen percelen.

Om u op te weg te helpen hebben wij globaal beschreven hoe het waterschap tot nu toe het onderhoud aan de watergangen uitvoerde. Lees verder