Wanneer is een watergang goed onderhouden?

U dient de watergang zodanig te onderhouden dat de ontwatering van andere (bovenstrooms liggende) percelen niet ongewenst beperkt wordt. Bij afwezigheid van andere bovenstroomse eigenaren of als de gewenste ontwatering niet wordt beperkt, kunt u het onderhoudsregime zelf bepalen.

Neem evt. contact op met het waterschap over de details van het beoogde onderhoud