Zoeken

Hoe kan ik zien wie de eigenaar van de onder de watergang liggende grond is?

Als u inzoomt  op de kaart, verschijnen de perceelnummers en de kadastrale grenzen van de onder de watergang liggende percelen. U weet dan zelf of dit uw perceel betreft of u kunt dit zelf opzoeken.

Vanwege privacyoverwegingen kunnen wij geen namen van eigenaren publiceren of verstrekken. Bent u samen met een andere eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud en weet u niet met wie? U kunt eventueel de eigendomsgegevens van percelen (tegen betaling) opvragen bij het Kadaster.

Voor watergangen (bermsloten) langs gemeentelijke- en provinciale wegen, geldt dat meestal de wegbeheerder geheel of gedeeltelijk grondeigenaar is (dus resp. gemeente of provincie). Sloten langs het spoor en snelwegen zijn vaak (deels) in eigendom van Rijkwaterstaat / ProRail. U mag hier meestal vanuit veiligheidsoverwegingen niet komen. In dat geval zorgen deze partijen voor het onderhoud.

Bij twijfel of als u nadere afspraken wil maken is het altijd goed contact op te nemen met de overige onderhoudsplichtige(n).