Ontwerp besluit ter inzage vanaf 30 november en inloopdag

Gepubliceerd op 22 november 2016

Het ontwerp besluit tot wijziging van de legger, waarin het overdagen van het onderhoud van de kleinere watergangen is geregeld, ligt ter inzage vanaf 30 november 2016. Op 14 december 2016 is er een inloopdag.

Leggerwijziging

De overdracht van het onderhoud van de kleinere watergangen wordt vastgelegd in de legger van het waterschap. Op 22 november heeft het college van dijkgraaf en heemraden het ontwerp besluit tot wijziging van de legger vastgesteld.

Ontwerp besluit inzien

Het ontwerp besluit ligt van 30 november 2016 t/m 11 januari 2017 ter inzage. U kunt het ontwerp besluit inclusief alle bijlagen inzien op het kantoor van het waterschap of via de website. Belanghebbenden kunnen in de genoemde periode hun zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Inloopdag

Op 14 december a.s. is er een inloopdag tussen 8.00 en 17.00 uur op het hoofdkantoor van het waterschap, aan de Liemersweg 2, 7006 GG in Doetinchem. Wij kunnen dan uw vragen beantwoorden of samen met u de kaart bekijken. Deze inloopdag is niet bedoeld voor het mondeling indienen van uw zienswijze. Hiervoor kunt een aparte afspraak maken.