Termijn indienen zienswijzen gesloten

Gepubliceerd op 12 januari 2017

De termijn waarbinnen belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerp besluit tot wijziging van de legger konden indienen is gesloten. Momenteel behandelen wij de ingediende zienswijzen en stellen wij een zogenaamde reactienota op. In deze nota reageren wij op de zienswijzen en vermelden wij of het ontwerp besluit al dan niet als gevolg van de zienswijze(n) wordt aangepast.

Lees meer over de Planning en procedure