Onderhouden, wat betekent dat?

Gepubliceerd op 15 september 2016

Wij hebben het onderhoud van de betreffende watergang met ingang van het groeiseizoen 2017 aan u overgedragen. U dient de watergang zodanig te onderhouden dat de ontwatering van andere (bovenstrooms liggende) percelen niet ongewenst beperkt wordt. Tevens moet de wijze en het tijdstip van onderhoud passen binnen de geldende wet- en regelgeving. Als handreiking vindt u op deze pagina informatie over hoe wij het onderhoud tot op heden uitvoerden en vindt u enkele tips.

Werkzaamheden

Het onderhoud wat een watergang nodig heeft is mede afhankelijk van de locatie, de weersomstandigheden en uw eigen wensen. In het algemeen betekent het onderhouden van een kleine watergang het 1-2 maal per jaar maaien van de oevers en de waterbodem. Soms zal een beschadigde oever moeten worden hersteld of zal de waterbodem weer op diepte moeten worden gebracht, zodat de watergang niet dicht slibt. Indien aanwezig moet ook het onderhoudspad worden gemaaid en waar nodig hersteld ten behoeve van de bereikbaarheid van de watergang.

Frequentie

Als u besluit een maal per jaar te maaien kunt u dit het beste doen in het najaar. Als u te vroeg maait groeit de begroeiing nog sterk door na de maaibeurt en moet u welllicht nog een keer maaien voor een optimale waterafvoer in de nattere herfst en wintermaanden.
Watergangen die twee maal per jaar worden gemaaid, worden doorgaans gemaaid rond 15 juli en rond 15 oktober.

Materieel

Als u een slechts een klein stukje watergang moet onderhouden kunt u dit wellicht met handgereedschap doen. U kunt hierbij denken aan een bosmaaier of een zeis voor het maaien van de oevers. Beschikt u over een klap-klepelmaaier dan kunt u die natuurlijke ook inzetten.

De bodem van de watergang maaien als er water in staat, vraagt om speciaal materieel. Veel van de over te dragen watergangen vallen bepaalde perioden droog. U kunt hiervan gebruik maken en de drooggevallen bodem maaien met de bosmaaier of zeis. Mocht een watergang niet droogvallen dan wordt er veelal een machine met korfmaaier ingezet omdat deze ook onder water kan maaien.

Bent u verantwoordelijk voor een lang stuk watergang of ziet u het maaien met de hand niet zitten dan kunt u (eventueel samen met uw buren) een loonwerker inhuren. Een loonwerker beschikt over het juiste materieel om de oevers en de waterbodem te maaien.

Vrijkomend maaisel

Bij maaiwerkzaamheden komt maaisel vrij. Vrijkomend maaisel kunt u op uw (aangrenzende) grond verwerken of u kunt het afvoeren naar een erkende verwerker.

Planten en dieren

Kleine watergangen in het buitengebied vormen naast een afwateringsfunctie ook een belangrijke ecologische functie. De vegetatie op de oevers en in het water bieden schuil- en verblijfplaatsen voor veel planten en dieren. Het maaionderhoud van deze watergangen kunnen het beste in de maanden oktober november plaats vinden waarbij er gekeken wordt of er ruimte is voor fasering. Zo zou er op overhoeken vegetatie gespaard kunnen worden of wordt er jaarlijks slechts één oever gemaaid. Hierdoor kunnen kwetsbare en minder kwetsbare planten en dieren de winterperiode overleven .


Veldgids

Om een idee te krijgen van de wijze waarop het waterschap het maaionderhoud aan watergangen uitvoert kunt u onze veldgids dowloaden. U kunt ook onze onderhoudspakketten bekijken. De onderhoudspakketten 1 en 3 zijn het meest representatief voor het onderhoud aan de over te dragen watergangen.