Planning en procedure

Gepubliceerd op 29 augustus 2016

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft het definitieve besluit tot wijziging van de legger, inclusief  een reactienota, vastgesteld. Tegen dit besluit kan door de eerdere indieners van zienswijzen beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Raadpleeg de bekenmaking op www.officielebekendmakingen.nl voor de exacte procedure en data.  Download aan de rechterkant van deze pagina de bijbehorende reactienota voor een overzicht van alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop.

Volgens planning dragen wij met ingang van 2017 het onderhoud van de watergang over en bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Met LTO is afgesproken dat de watergang nog twee jaar op de legger blijft. Het waterschap kan gedurende deze periode in bijzondere gevallen ingrijpen als er onenigheid ontstaat. In 2019 zal het waterschap na evaluatie beslissen of de watergang definitief van de legger zal worden gehaald.


Reactienota

Download de reactienota. Hierin vindt u een overzicht van alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop.