Hoe werkt de kaart

U kunt op de online kaart zien van welke (delen van de) watergangen wij het beheer en onderhoud gaan overdragen. De kaart werkt vergelijkbaar met andere online kaarten zoals google maps. Op deze pagina vindt u een korte handleiding.

Inzoomen en uitzoomen en slepen

U kunt op de kaart inzoomen en uitzoomen door met de muis op de kaart te klikken of door met de muis op het plus-teken (met gele ster omlijnd) te klikken in de linker bovenhoek van de kaart. Als u op het min-teken klikt zoomt u weer uit. U kunt met de muis de kaart naar de gewenste positie slepen.

inzoomen uitzoomen

In- en uitzoomen op de kaart

Watergangen

U kunt op de kaart zien van welke (delen van de) watergangen wij het beheer en onderhoud gaan overdragen. Deze zijn weergegeven in rood. De watergangen in blauw blijft het waterschap onderhouden.

Zoeken op postcode of adres

U kunt een perceel zoeken op postcode of adres. Hiervoor klikt u in het veld naast het vergrootglas in de rechterbovenhoek van de kaart (in de gele ster).

zoeken2

Zoeken op de kaart

Typt u hier uw postcode of straatnaam eventueel met huisnummer en plaatsnaam, gescheiden door een komma. Als u op de enter-toets drukt zoomt de kaart automatisch in naar het juiste adres. Hier verschijnt dan een blauw schildje. Deze blijft staan als u uit- of inzoomt. Dat is handig om u te kunnen oriënteren op de meer uitgezoomde kaart. (zie onder voor een voorbeeld)

schildje

Locatie aanduiding op de kaart

Perceelnummers en kadastrale grenzen

Als u ver (maximaal) inzoomt op een watergang (rode lijn) worden de kadastrale perceelsgrenzen (donkerrode lijnen) en perceelnummers (donkerrode nummers) van de percelen getoond. In onderstaand voorbeeld kunt u zien dat de over te dragen watergang (rood)  op perceelnummer 119 (in de gele ster) ligt.

perceelnummer en grenzen en watergang

Voorbeeld watergang op 1 perceel

Het kan ook zijn dat de watergang precies op de perceelsgrens ligt, zoals in onderstaand voorbeeld. In dat geval ligt de perceelsgrens in praktijk vaak in het midden van de bodem van de watergang en zijn de eigenaren van beide onderliggende percelen voortaan verantwoordelijk voor het onderhoud.

voorbeeld preceelsgrens midden in watergan

Voorbeeld perceelsgrens in watergang

Bekijken met luchtfoto of kaart

U kunt kiezen of u de kaart wil raadplegen met een luchtfoto (satellietfoto) als basis of met een kaart met straatnamen. Standaard verschijnt de kaart met een topografische kaart. U kunt dit wijzigen door in de linkerbovenhoek van de kaart op de vier vierkantjes (in gele ster) te klikken.

ondergrond wijzigen

Luchtfoto aan of uit zetten

U kunt dan kiezen welke 'ondergrond' u het prettigst vindt, bijvoorbeeld 'satellietbeelden',  'straatnamen' of 'topografisch'.

keuze luchtfoto

Andere kaartweergave instellen

Kaartnummer

Op de kaart staat steeds in geel/oker een kaartnummer weergegeven. Dit kaartnummer komt overeen met een van de kaartnummers van de kaarten (in pdf) die zijn bijgesloten in de officiële bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl of bij de bekendmakingen op deze site. Zo kunt u makkelijk zien welke kaart u, indien gewenst, moet openen in de bekendmaking om uw perceel op te zoeken.

kaartnummer

kaartnummer


Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Misschien kan iemand in uw omgeving die ervaring heeft met bijvoorbeeld google maps u helpen. U kunt natuurlijk ook het waterschap bellen voor vragen.