Maaikalender 2019

Gepubliceerd op 25 juli 2019

Maaikalender 2019

Waterschap Rijn en IJssel beheert 3.500 km watergangen. Om deze in goede staat te houden, voeren wij voortdurend onderhoud uit zoals maaien van slootbodems, oevers en onderhoudspaden, baggeren en het onderhouden van stuwen, gemalen en groenstroken. Op deze pagina kunt u zien in welke periode wij de watergangen in 2019 maaien en hoe wij dat doen.

Raadpleeg de maaikalender

Belangrijk in 2019

  • Het maaien van de watergangen voeren wij grotendeels zelf uit met onze eigen onderhoudsdienst.
  • Op sommige plekken worden aannemers ingehuurd om te helpen bij het maaien. In 2019 zijn dat de aannemers Bron uit Geldermalsen, Hobelman uit Halle, Kummeling uit Didam, Egberts uit Rijssen en Vaarkamp uit Ede.
  • Vanaf dit jaar is er nieuw maaibeleid vastgesteld; zie hiervoor onze eerdere berichtgeving. Hierbij is de balans tussen aan- en afvoer van water, natuur en biodiversiteit en efficiënt werken verbeterd. Er is meer aandacht voor het waar mogelijk langer laten staan van begroeiing, tenminste een talud, tot na het broedseizoen. Het waterschap kijkt daarbij wel of er ook voldoende veilig kan worden gewerkt en/of de aan- en afvoer van water gegarandeerd blijft; dat kunnen redenen zijn om vaker te maaien. Gedurende het maaiseizoen wordt het nieuwe beleid daarom intensief gemonitord.
  • Heeft u vragen over het nieuwe maaibeleid of over een specifieke situatie, spreek dan gerust een medewerker van het waterschap aan of bel met 0314-369369.

Hoe werkt de kaart?

Als u wilt weten wanneer het waterschap komt maaien, zoomt u in op bovenstaande kaart en klikt u op een watergang . In het pop-up scherm ziet u (indien van toepassing) de naam en categorie-indeling (1A t/m 3C) van de watergang en de codering van het desbetreffende maaivak (een gedeelte van een watergang met eenzelfde onderhoudsprofiel). Via de link achter 'categorie', opent u het PDF-bestand met maaiprofielen. Hierin staat beschreven in welke periode welk deel van de watergang wordt gemaaid.

U kunt slepen met de muis en in-en uitzoomen met het navigatiescherm in de kaart. In het zoekveld kunt u gericht op uw postcode of woonplaats zoeken.

Maaiprofielen

In de maaiprofielen is beschreven wanneer en hoe vaak wij maaien. De profielen zijn verdeeld op basis van de categorie-indeling van de watergangen (linker kolom). De maaiprofielen zijn te vinden via onderstaande download.

trekker met maaiharkcombinatie

Maaisel ontvangen?

Vanaf 2019 stelt het waterschap meer maaisel beschikbaar om toe te passen in de kleine kringloop zodat de bodemvruchtbaarheid van percelen kan worden verbeterd. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande brochure.