Maaikalender

Gepubliceerd op 23 juni 2022

Maaikalender 2022

Waterschap Rijn en IJssel beheert 3.500 km watergangen. Om deze in goede staat te houden, voeren wij voortdurend onderhoud uit zoals maaien van slootbodems, oevers en onderhoudspaden, baggeren en het onderhouden van stuwen, gemalen en groenstroken. Op deze pagina kunt u zien in welke periode wij de watergangen in 2022 maaien en hoe wij dat doen.

Overzichtskaart

Belangrijk in 2022

  • Het maaien van de watergangen voeren wij grotendeels zelf uit met onze eigen onderhoudsdienst.
  • Op sommige plekken worden aannemers ingehuurd om te helpen bij het maaien. Dit jaar zijn dat de aannemers Bron uit Geldermalsen, Hobelman uit Halle, Kummeling uit Didam en Vaarkamp uit Ede.
  • In ons maaionderhoud houden wij rekening met de balans tussen aan- en afvoer van water, natuur en biodiversiteit, Arbo-veiligheid en efficiënt werken. Er is aandacht voor het waar mogelijk langer laten staan van begroeiing, tenminste een talud, tot na het broedseizoen. Het waterschap kijkt daarbij wel of er voldoende veilig kan worden gewerkt en/of de aan- en afvoer van water gegarandeerd blijft; dat kunnen redenen zijn om vaker te maaien of hiervan af te wijken. Gedurende het maaiseizoen wordt het maaionderhoud daarom intensief gemonitord.
  • Heb je vragen over het maaibeleid of over een specifieke situatie, spreek dan gerust een medewerker van het waterschap aan of bel met (0314) 369 369.

Hoe werkt de kaart?

Als u wilt weten wanneer het waterschap komt maaien, zoomt u in op bovenstaande kaart en klikt u op een watergang. In het pop-up scherm ziet u (indien van toepassing) de naam en categorie-indeling (1A t/m 3C) van de watergang en de codering van het desbetreffende maaivak (een gedeelte van een watergang met eenzelfde onderhoudsprofiel). Via de link achter 'categorie', opent u het PDF-bestand met maaiprofielen. Hierin staat beschreven in welke periode welk deel van de watergang wordt gemaaid.

U kunt slepen met de muis en in-en uitzoomen met het navigatiescherm in de kaart. In het zoekveld kunt u gericht op uw postcode of woonplaats zoeken.

Maaiprofielen

In de maaiprofielen is beschreven wanneer en hoe vaak wij maaien. De profielen zijn verdeeld op basis van de categorie-indeling van de watergangen (linker kolom). De maaiprofielen zijn te vinden via onderstaande download.

Natuurwetgeving

Wij houden bij het maaien rekening met de natuur door te werken volgens de Gedragscode Wet Natuurbeheer van de overkoepelende Unie van Waterschappen. Aanvullend heeft Waterschap Rijn en IJssel voor verschillende werkzaamheden een ecologisch werkprotocol opgesteld. De werkprotocollen zijn uitgewerkt in een handleiding zorgvuldig onderhoud. Zo is er een zorgvuldige borging tussen wet en praktijk. Bekijk de Handleiding Zorgvuldig onderhoud (pdf, 747 kB).

Maaisel ontvangen?

Wij stellen het vrijkomende maaisel beschikbaar om toe te passen in de kleine kringloop zodat de bodemvruchtbaarheid van percelen kan worden verbeterd of maaisel als hooi kan worden gevoerd. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande brochure.