Maaikalender 2018

Gepubliceerd op 5 juni 2018

Maaikalender 2018

Ons waterschap onderhoudt ruim 3.500 km sloten en beken. Wij maaien bodem, oevers en onderhoudspaden van en langs onze watergangen. Op deze pagina ziet u in welke periode wij de watergangen in 2018 maaien en hoe wij dat doen (onderhoudspakket).

Belangrijk in 2018

  • De firma Bron uit Geldermalsen voert in 2018 een groot deel van de maaiwerkzaamheden uit. Werkzaamheden met de maaiboot worden uitgevoerd door de firma’s Hobelman en Egberts.
  • Op de kaart van de maaikalender is met rode pijltjes een stroomrichting aangegeven. Hiermee kunt u zien aan welke zijde van de beek wij het maaisel achter laten. In even jaren (bijv 2018) is dat met de stroomrichting mee aan de rechterzijde, in oneven jaren (bijv 2019) is dat aan de linkerzijde.
  • Watergangen die droog kunnen vallen, worden mogelijk met een andere maaimethode (klepelen) en/of eerder (vanaf 1 mei) gemaaid. Zo kunnen we efficiënter werken.

Hoe werkt de kaart?

Als u wilt weten wanneer het waterschap komt maaien, klikt u op een watergang in de kaart hierboven. In het pop-up scherm ziet u in welke periode(n) er gemaaid wordt. Via de link achter 'onderhoudspakket', gaat u naar een pagina waar staat beschreven hoe wij maaien en met welke frequentie. Wij komen maaien in de periode waar bij 'maaiperiode x' een periode ingevuld is. Zijn er meerdere perioden ingevuld dan komen wij vaker langs.

U kunt slepen met de muis en in-en uitzoomen met het navigatiescherm in de kaart. In het zoekveld kunt u gericht op uw postcode of woonplaats zoeken.

Onderhoudspakketten en Veldgids

Hoe, wanneer en hoe vaak wij maaien is beschreven in zogenaamde onderhoudspakketten. Ze zijn te vinden in de veldgids en via onderstaande link.

Maaisel opruimen of niet?

Bij maaiwerkzaamheden komt maaisel vrij. Blijft het maaisel nu liggen of niet en wie is verantwoordelijk voor het al dan niet opruimen ervan?

Bekijk de brochure (pdf, 569 kB)

trekker met maaiharkcombinatie