Wie doet wat?

Gepubliceerd op 18 mei 2020

Het waterschap onderhoudt een groot deel van de watergangen zelf. Voor het specialistische werk of in de drukke najaarsronde worden aannemers ingeschakeld. Om het maaionderhoud goed te kunnen uitvoeren zijn er ook dingen die u zelf kunt doen. Lees op deze pagina wat u van ons kunt verwachten en waar u zelf verantwoordelijk voor bent.

Wat kunt u van ons verwachten?

De aannemer of het waterschap:

 • ... maait de watergangen binnen de genoemde perioden.
 • ... voert de werkzaamheden uit zoals aangegeven in de maaiprofielen
 • ... verdeelt, als er een onderhoudspad aanwezig is, het vrijkomende maaisel gelijkmatig over het onderhoudspad.
 • ... verdeelt het maaisel, bij afwezigheid van een breed onderhoudspad ( > 3 m), jaarlijks tussen de aanliggende grondeigenaren of gebruikers. Tenzij anders afgesproken, zet hij/zij het maaisel daarbij af op de smalle strook tussen de bovenkant van de waterloop en de afrastering. Als daar onvoldoende ruimte is kan de aannemer het maaisel ook over de afrastering in het aanliggende perceel deponeren.
 • ... voert de werkzaamheden zorgvuldig uit.
 • ... houdt zoveel mogelijk rekening met aanwezige gewassen en berijdbaarheid van de percelen en ter voorkoming van schade. Zet zonodig aangepast materieel in.
 • ... sluit na de maaiwerkzaamheden aanwezige hekken en afrastering.
 • ... neemt tijdig contact met u op indien bij het waterschap bekend is dat u het maaisel door de aannemer wilt laten opladen. De aannemer brengt u de extra kosten van het opladen in rekening.

Wat moet of kunt u zelf doen?

U...

 • ... verleent medewerking en laat ons op uw perceel toe. (wettelijke verplichting)
 • ... zorgt dat de onderhoudspaden vrij toegankelijk zijn
 • ... accepteert uitkomend maaisel op uw perceel (wettelijke verplichting). Bij speciale wensen over de afzet van het maaisel kunt u contact met het waterschap opnemen. Hieraan verbonden extra kosten komen altijd voor uw rekening.
 • ... voert het onderhoud van kleine watergangen die over uw grond stromen zelf uit. L
 • ... kunt contact opnemen met het waterschap of de aannemer als er bijzondere omstandigheden zijn, bijvoorbeeld het opnieuw inzaaien van een perceel. In overleg met de uitvoerder van het waterschap en de aannemer kan dan vaak het maaitijdstip aan uw wensen worden aangepast. Zo voorkomen we onnodige schade.
 • ... kunt bij vragen of klachten contact opnemen met een van de medewerkers van het service- en meldingssysteem van het waterschap via telefoonnummer 0314-369369.