Toelichting

Deze watergang wordt twee keer per jaar gemaaid, maar we komen hiervoor drie keer langs.

  1. In het voorjaar (ongeveer juni) maaien we de ene (bij voorkeur linker) oever en de helft van de waterbodem.
  2. Tussen juli en september maaien we de andere oever en de bijbehorende helft van de waterbodem.
  3. In het najaar (tussen september en november) maaien we beide oevers en de waterbodem tegelijk.

Gefaseerd maaien

In het voorjaar maaien we hier de linker- en rechter oever om de beurt, ofwel gefaseerd. Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat klopt!, dat is om planten en dieren te sparen!

Afvoeren van maaisel

We voeren het maaisel hier niet af. Dat wil zeggen dat we het maaisel op het onderhoudspad of aanliggende gronden neerleggen. Daar blijft het liggen en vergaat het uiteindelijk.