Toelichting

De bodem van deze watergang maaien we drie keer per jaar. Eén van de oevers (bij voorkeur de linker) maaien we twee keer per jaar en de andere oever één keer. In totaal komen we vier keer per jaar langs:

  1. voor 15 juli voor de waterbodem,
  2. tussen 15 juli en 1 september voor de waterbodem en een van de oevers
  3. tussen 1 september en 1 november voor de waterbodem en de rechter oever
  4. een maand later (zie punt 3) voor de andere oever


Gefaseerd maaien

We maaien de linker- en rechter oever steeds om de beurt, ofwel gefaseerd. Ook laten we steeds 25% van de begroeiing op de bodem staan. Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!

Afvoeren van maaisel

We voeren het maaisel hier niet af. Dat wil zeggen dat we het maaisel op het onderhoudspad of aanliggende gronden neerleggen. Daar blijft het liggen en vergaat het uiteindelijk.