Toelichting

Deze watergang maaien we één keer per jaar, in het najaar tussen september en november. We maaien dan beide oevers en de waterbodem tegelijk.

Afvoeren van maaisel

We voeren het maaisel hier niet af. Dat wil zeggen dat we het maaisel op het onderhoudspad of aanliggende gronden neerleggen. Daar blijft het liggen en vergaat het uiteindelijk.