Toelichting

De (bij voorkeur linker) helft van deze watergang (bodem en oevers) maaien we twee keer per jaar. De andere helft één keer. Hiervoor komen we in totaal twee keer per jaar langs.

  1. Tussen 1 juli en 1 september, voor de (linker) oever en de linker helft
    van de bodem
  2. Tussen 1 september en 1 november, voor beide overs en de hele waterbodem


Gefaseerd maaien

We maaien hier de oevers en de bodem gefaseerd. Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!