Toelichting

De beide oevers van deze watergang worden een keer per jaar gemaaid en bodem twee keer. Hiervoor komen we in totaal twee keer (of maximaal drie keer) bij u langs:

  1. Tussen 15 juli en 1 september , voor de (linker) oever en de bodem (de bodem eventueel eerder met maaikorf of maaiboot)
  2. Tussen 1 september en 1 november, voor de andere (rechter) oever en de waterbodem

LET OP! Bij de onder het plaatje aangegeven watergangen maaien we de beide oevers om het jaar.

Gefaseerd maaien

We maaien hier de oevers gefaseerd. Bovendien laten we steeds 25% van de bodembegroeiing staan. Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!