Toelichting

De bodem van deze watergang maaien we in ieder geval in het najaar, tussen 1 september en 1 november. Indien nodig maaien we de bodem ook in het voorjaar. De oevers maaien we alleen indien nodig en maximaal een keer per twee jaar. Dit gebeurt dan in het najaar. We maaien dan eerst de ene oever en ongeveer een maand later de andere (=alternerend).

Gefaseerd maaien

We maaien hier gefaseerd. Bovendien laten we, indien de bodem in het voorjaar gemaaid wordt, 25% van de bodembegroeiing staan Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!