Toelichting

De bodem van deze watergang maaien we twee maal per jaar, tussen 1 juni en 15 augustus en tussen 15 augustus en 1 november. In deze laatste periode maaien we ook een van beide oevers.

Gefaseerd maaien

We maaien hier gefaseerd. Bovendien laten we steeds 25% van de bodembegroeiing staan. Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!