Toelichting

Deze watergang wordt twee keer per jaar gemaaid, maar we komen hiervoor
drie keer langs.

  1. In het voorjaar (ongeveer juni) maaien we de ene (bij voorkeur linker) oever en de helft van de waterbodem.
  2. Tussen 15 juli en september maaien we de andere oever en de bijbehorende helft van de waterbodem.
  3. In het najaar (tussen september en november) maaien we beide oevers en de waterbodem tegelijk.

Gefaseerd maaien

In het voorjaar maaien we hier de linker- en rechter oever dus om de beurt, ofwel gefaseerd. Dit doen we om planten en dieren de kans te geven te overleven of vluchten. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!