Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 18 mei 2020

Wij maaien sloten en beken om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Teveel begroeiing in de watergangen kan ervoor zorgen dat het water minder goed kan doorstromen. Door te maaien zorgen we voor voldoende aan- en afvoer van water en voorkomen we wateroverlast. Vanaf 2020 introduceren we een nieuw maaibeleid, waardoor het onderhoud anders wordt uitgevoerd dan voorgaande jaren. Er wordt voortaan, naast het afvoeren van water, meer rekening gehouden met natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit. Daarnaast blijft er continu aandacht voor de veiligheid bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden, hierdoor kan het voorkomen dat (delen van) watergangen juist vaker worden gemaaid (met name de smalle onderhoudspaden).