Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 4 mei 2017

Elke watergang is uniek. Daarom is voor elke sloot of beek vastgesteld hoe en wanneer er gemaaid wordt. Als het niet écht hoeft, maaien we niet, minder, of later. In de maaikalender vindt u precies volgens welke methode we welke sloot maaien. In deze pagina vindt u een algemene uitleg.

Maaiseizoen

Het maaiseizoen loopt van 1 juni t/m 15 december. Buiten de maaiperiode maaien we alleen daar waar onveilige situaties ontstaan of waar een goede aan- of aanvoer van water direct moet worden opgelost. Als gevolg van een heel vroeg voorjaar of een extreem nat najaar kan het voorkomen dat er buiten het officiële maaiseizoen ook maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Toegankelijkheid

Het maaien van 3500 km aan watergangen kost tijd. Daarom beginnen we vanaf 1 mei al met het maaien van de onderhoudspaden. Zo zijn deze vanaf 1 juni goed toegankelijk, zodat we meteen kunnen beginnen met het maaien van oevers en waterbodems.
Meestal ligt aan een of twee zijden van de watergang een onderhoudspad. Onderhoudspaden die in eigendom van het waterschap zijn, worden twee tot drie keer per jaar gemaaid. Onderhoudspaden die niet in eigendom zijn van het waterschap moeten gemaaid worden door de eigenaar zelf.

Grote watergangen eerst

De hoofdwatergangen worden met voorrang gemaaid. Dat is besloten naar aanleiding van een onderzoek uit 2010 waaruit bleek dat hoge mate van begroeiing kan leiden tot hogere waterpeilen bij extreme buien.

Faseren

We maaien meestal niet een hele watergang (bodem en oevers) tegelijk. In en om de watergang leven veel planten en dieren. Als we alles in een keer zouden maaien zouden deze soorten geen kans hebben om te vluchten en te overleven. We laten daarom soms een deel van de begroeiing staan. Of we maaien de linker- en rechter oever om de beurt. Soms is de natuur zo bijzonder dat we het maaien helemaal moeten uitstellen. Ziet de watergang er dus half gemaaid uit? Dat kan kloppen, dat is om planten en dieren te sparen!

De verschillende onderhoudspakketten zijn beschreven in de veldgids. Hoe we precies omgaan met aanwezige natuur staat beschreven in de gedragscode Flora-faunawet.