Zoeken

Stukken Windpark IJsselwind ter inzage

Gepubliceerd op 15 juni 2022

Gedeputeerden Staten van de provincie Gelderland hebben op 14 juni 2022 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor Windpark IJsselwind vastgesteld.  Vanaf 23 juni kun je de stukken inzien. Je kunt reageren door een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland. Dit kan tijdens de inloopbijeenkomst op 23 juni of tijdens de inspraakperiode van 23 juni tot en met 4 augustus 2022.

Inloopavond 23 juni

Op donderdag 23 juni 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in het dorpshuis het Hart van Eefde, Jolinkweg 2. Specialisten van de provincie Gelderland, burgerinitiatief IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel zijn aanwezig om vragen over de plannen en de procedures te beantwoorden. Ook kun je ter plekke de stukken inzien en een zienswijze indienen.

Beschikbaarheid van de stukken

De stukken zijn vanaf 23 juni in te zien op het Huis der Provincie in Arnhem en op het gemeentehuis in Zutphen. Ook tijdens de inloopbijeenkomst zijn de stukken beschikbaar. Digitaal kun je de stukken bekijken via de website van de provincie www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Hier staat ook hoe je een zienswijze kunt indienen.

Windpark IJsselwind

Waterschap Rijn en IJssel en burgerinitiatief IJsselwind willen drie windturbines realiseren langs het Twentekanaal ter hoogte van bedrijventerrein De Mars in Zutphen en Eefde West. Eén turbine is van Waterschap Rijn en IJssel en twee van IJsselwind. We gaan uit van een rotordiameter tussen 120 en 138 meter en een maximale hoogte van 187,5 meter. We nemen met deze windturbines onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatverandering. De provincie Gelderland is het bevoegd gezag en daarmee aanspreekpunt voor de vergunningsaanvraag en ruimtelijke procedure.

Meer informatie