Zoeken

Droogte zet door in Achterhoek en Liemers

Gepubliceerd op 13 juli 2022

De komende weken zijn hoge temperaturen en heel weinig regen voorspeld. Het waterschap verwacht daarom dat de grond- en rivierwaterstanden veel lager worden dan tot nu toe het geval was. Ook de waterkwaliteit zal verder achteruitgaan. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en is zuinig met het water dat nog beschikbaar is. Medewerkers ondernemen actie waar nodig.

Afgelopen maanden verslechterde de situatie heel geleidelijk. Het regende steeds een beetje. Daardoor kregen de gewassen en grassen wel water, maar de beken, sloten, rivieren en het grondwater werden er niet door aangevuld. De waterstanden schommelden tussen ‘normaal’ en ‘laag’ voor deze tijd van het jaar. Nu ziet het ernaar uit dat de situatie in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel (Achterhoek en Liemers) verder gaat verslechteren. Nu al staat het water in de beken en rivieren erg laag en stroomt het grootste deel van de beken niet meer. Het waterschap verwacht dat deze trend doorzet en meer beken gaan droogvallen. Dan koersen we op een situatie die minder dan 1x in de 20 jaar voorkomt.

Zie ook het Dashboard Weer en Water voor de actuele droogte situatie.

Vissen

Het waterschap kan het water in de beken en rivieren sturen via stuwen en inlaten. Dit doen we zo, dat het water langer in de beken en rivieren beschikbaar blijft. Dit betekent dat meer kleinere beekjes droogvallen. De verwachting is dat er komende tijd meer vissen overgezet moeten worden – dit gebeurt in samenwerking met de hengelsportfederatie en lokale vissers.

Zwemmen

De lage waterstanden en het warme weer zorgen ook voor slechtere waterkwaliteit. Momenteel is op vijf locaties blauwalg. De verwachting is dat dit ook meer wordt. Het waterschap plaatst daar waarschuwingsborden. Controleer voordat je gaat zwemmen dan ook www.zwemwater.nl om te zien waar je op dat moment veilig kan zwemmen.

IMG_9671
Een medewerker meet of er blauwalg zit in een zwemplas

Kwetsbare regio

De regio kampte in de afgelopen jaren met extreme droogte. De Achterhoek is extra kwetsbaar vanwege de ligging op de hoge zandgronden en de beperkte mogelijkheden om extra water in te laten vanuit de grote rivieren. Sinds 2018 werken daarom waterschap samen met gemeenten, provincie, Vitens (drinkwaterbedrijf), natuurorganisaties, landgoederen, agrariërs en andere grondeigenaren om het hele jaar door meer (regen)water op te vangen en vast te houden.

Sproeien

Momenteel is het voor agrariërs en andere onttrekkers nog mogelijk om, alleen met een vergunning, te sproeien met grondwater of met water uit de beek of sloot. Dit laatste alleen als er nog water over de eerstvolgende stuw stroomt. Op steeds meer plekken stroomt het water niet meer over de stuw en is het dus ook daar verboden om water uit de beek of sloot te gebruiken.