Zoeken

Tentoonstelling Stadsmuseum Doetinchem; Droogte in de Achterhoek: Wat kan ík doen?

Gepubliceerd op 15 juli 2022

Vanaf vandaag, vrijdag 15 juli, kan iedereen vrij binnenlopen bij de ‘Weet van Water’ expositie ‘Droogte in de Achterhoek: Wat kan ík doen?’ in het Stadsmuseum Doetinchem. Geïnteresseerden kunnen hier informatie en tips vinden die helpen om zelf water te besparen en vast te houden. Ook staat er een droogtetafel, waarmee de droogteproblematiek en oplossingen helder worden uitgelegd. De expositie loopt tot en met 31 augustus 2022.

Waterschapbestuurder Antoinet Looman en wethouder Rens Steintjes van gemeente Doetinchem openden de expositie. “We merken de gevolgen van klimaatverandering allemaal. Er wordt door veel organisaties hard aan oplossingen gewerkt, maar ook individuele inwoners kunnen iets doen. Laat je inspireren op deze expositie”, aldus Antoinet Looman.

Droogte in de Achterhoek samen aanpakken
Door klimaatverandering wordt het warmer. Er zijn meer en langere kurkdroge zomers. Regen is er ook, maar die valt in korte tijd in enorme plensbuien. In Nederland wordt het water al eeuwenlang zo snel mogelijk afgevoerd, om te voorkomen dat we natte voeten krijgen. Dit afvoeren ging (en gaat) via het riool, sloten, beken, rivieren, landinrichting, stedenbouw en allerlei andere manieren. Deze manieren werken niet meer in deze tijd. Vooral niet op de hogere zandgronden van de Achterhoek.

In de Achterhoek en Liemers werken waterschap, provincie, gemeenten, Vitens (drinkwaterbedrijf), agrariërs, natuurorganisaties en andere grondeigenaren daarom samen om meer water vast te houden. Maar iedereen kan iets doen.

Weet van water

De expositie is een initiatief van de campagne 'Weet van Water'. In ‘Weet van Water’ werken inwoners en organisaties in de Achterhoek en de Liemers samen. In eigen huis, tuin en/of bedrijf kunnen mensen allemaal een steentje bijdragen om wateroverlast, droogte en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Want samenwerking is nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Deelnemende organisaties zijn onder andere gemeenten, woningbouwverenigingen, energiecorporaties, het Nederlands Watermuseum, hoveniers en Waterschap Rijn en IJssel. Meer informatie over Weet van Water staat op www.weetvanwater.nl .

Water en Stadsmuseum Doetinchem

Stadsmuseum Doetinchem stelt de ruimte deze zomer graag beschikbaar voor de expositie. Museumdirecteur Esther Ruesen: "Water speelde een grote rol in de geschiedenis van Doetinchem. Zo werden bijvoorbeeld de resten puin na de bombardementen op Doetinchem in maart 1945 grotendeels op boten via de Oude IJssel afgevoerd. En momenteel wordt het water meer betrokken bij de binnenstad van Doetinchem. Vanuit het stadsmuseum werken we dan ook graag samen in dit project".

opening tentoonstelling
Antoinet Looman (heemraad Waterschap Rijn en IJssel), Rens Steintjes (wethouder gemeente Doetinchem) en Esther Ruesen (directeur Stadsmuseum) openen de expositie: Droogte in de Achterhoek: Wat kan ík doen?