Zoeken

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen

Gepubliceerd op 19 maart 2015

In een openbare bijeenkomst is vandaag, donderdag 19 maart 2015, de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen op lijstniveau bekend gemaakt. Het opkomstpercentage bedraagt 44,9 %. Dit betekent dat circa 217.000 mensen een stem hebben uitgebracht. Het opkomstpercentage bij de vorige verkiezingen bedroeg 24 %.

Zetelverdeling

Aan de verkiezingen bij Waterschap Rijn en IJssel namen 9 partijen deel. Na telling van de uitgebrachte stemmen is de volgende voorlopige uitslag genoteerd:

2015

2008

2015

2008

Zetelverdeling algemeen bestuur op basis van voorlopige verkiezingsuitslag d.d. 19 maart 2015
CDA 6 5 Vereniging Kleine Kernen 1 1
Water Natuurlijk 5 4 Algemene Waterschapspartij 1 1
PvdA 3 4 Ondernemend Waterschap 0 -
VVD 3 3 50PLUS 1 -
Vrienden vd Berkel 2 3 Ondernemend Oost Nederland* - 1
* OON heeft niet meegdaan in 2015, maar wel in 2008
Geborgde zetels
Land- en Tuinbouworganisatie (LTO (land en tuinbouw organisatie)) 3

3

Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) 2

2

Kamers van Koophandel 3 3

Definitieve uitslag

Op maandag 23 maart om 10.00 uur maken we de definitieve uitslag bekend. Het kan namelijk voorkomen dat er nog een kleine wijziging in de zetelverdeling plaatsvindt op grond van voorkeurstemmen en/of lijstverbinding van partijen. Het nieuw gekozen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel treedt vervolgens per 26 maart 2015 aan.

Zetels in algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 22 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen die 18 maart j.l. waren. De overige 8 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. De geborgde zetels zijn voor de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE), de Kamers van Koophandel en LTO. Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper.