Zoeken

Proces-verbaal verkiezingsuitslag

Gepubliceerd op 23 maart 2015

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel doet verslag van het vaststellen van de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel.
Datum zitting: 23 maart 2015. Tijdstip zitting: 10.00 uur.