Vergadering commissie Waterveiligheid en Watersysteem 23 februari 2016

Gepubliceerd op 4 maart 2016

Vergadering van de commissie Waterveiligheid en Watersysteem , te houden op dinsdag 23 februari 2016 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening door heemraad Peter Schrijver
 2. Aanwijzing voorzitter en vicevoorzitter commissie Waterveiligheid en Watersysteem
 3. Financiële bijdrage aan RWS, renovatie gemaal Eefde
  Voorstel (pdf, 36 kB)
 4. Mededelingen:
  4.1. Onderhoud kleine watergangen naar aangelanden
  Voorstel (pdf, 39 kB)
  Bijlage 1 (Verslag gesprek met LTO en VALA 9 december 2015) (pdf, 32 kB)
  Bijlage 2 (Fasering en communicatie bij beëindiging onderhoud kleine watergangen) (pdf, 105 kB)
 5. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 6. Sluiting

Adviezen van de commissie
Overzicht adviezen vergadering d.d. 23 februari 2016 (pdf, 17 kB)


Trefwoorden