Zoeken

Overdracht onderhoud kleine watergangen ter inzage

Gepubliceerd op 29 november 2016

Het onderhoud van de kleinere watergangen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel wordt overgedragen aan de eigenaren van de grond waar de watergang overheen stroomt. De stukken liggen vanaf 30 november 2016 zes weken ter inzage.

Overdracht onderhoud

Waterschap Rijn en IJssel gaat alleen nog de middelgrote en grote watergangen in zijn beheergebied onderhouden. Het onderhoud van de kleinere watergangen wordt overgedragen aan de eigenaren van de grond waar de watergang overheen stroomt.

Wijziging Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur)

De overdracht van het onderhoud van de kleine watergangen wordt vastgelegd in de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur). De legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) bestaat uit een set van o.a. kaarten, tabellen en bepalingen van het beheergebied. Daarop staat o.a. welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft, waar ze liggen en wat de vorm en afmetingen zijn. De legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) bevat ook een register waarin staat wie voor welk deel van de watergang het onderhoud moet doen.

Ontwerp-besluit ter inzage

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 22 november 2016 besloten tot het wijzigen van de legger Watergangen en Bergingsgebieden. Met deze wijziging zal het onderhoud van de in de officiële stukken aangegeven kleine watergangen, worden overgedragen aan de grondeigenaren van deze watergangen. Het ontwerp besluit ligt vanaf 30 november 2016 zes weken ter inzage via officielebekendmakingen.nl.


Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van het onderhoud van de kleinere watergangen en een gebruiksvriendelijke interactieve kaart vind u op de pagina 'overdracht kleine watergangen'.