Hoe het waterschap energieneutraal wil worden - besluitvorming

Gepubliceerd op 15 februari 2017

Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en is daarbij op zoek naar de juiste duurzame energiemix. Op 14 maart 2017 nemen wij een belangrijke stap hiertoe. Dan besluit het algemeen bestuur van het waterschap over hoe deze “uitvoeringsstrategie energieneutraliteit” in te vullen. Met andere woorden, op welke vormen van duurzame energie wij de komende periode concreet gaan inzetten.

In de afgelopen maanden hebben we onderzoeken gedaan en in beeld gebracht hoe de verschillende vormen van duurzame energie bijdragen aan onze energieneutraliteit. Ook hebben we vele gesprekken gevoerd met de omgeving en andere belanghebbenden. Voor windenergie hebben we locatieplannen opgesteld voor vier mogelijke locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. Hierin zijn de technische, ruimtelijke (vergunningen), financiële en maatschappelijke aspecten in beeld gebracht.

Op 14 maart besluit het algemeen bestuur van het waterschap over hoe deze “uitvoeringsstrategie energieneutraliteit” in te vullen. Onderdeel hiervan zijn de vier locatieplannen windenergie. Hieronder ziet u welke stappen in de besluitvorming daarbij horen.

Vergadering van de commissie Waterketen

Datum: dinsdag 21 februari

Tijd: 12.00 - 14.00 uur.

Locatie: Waterschapskantoor (Rijn en IJsselzaal), Liemersweg 2, Doetinchem

De commissie Waterketen is samengesteld uit algemeen bestuursleden en fractievolgers, in totaal tien personen. Zij adviseert, op verzoek van het college, over collegevoorstellen. Dit advies kan leiden tot aanpassingen in het voorstel door het college, voordat deze aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. Het voorstel “uitvoeringsstrategie energieneutraliteit”, inclusief de locatieplannen windenergie, staat op 21 februari op de agenda van deze commissie. Bekijk de vergaderstukken.

Vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap

Datum: 14 maart 2017

Tijd: 14.00 – 17.00 uur.

Locatie: Waterschapskantoor (Rijn en IJsselzaal), Liemersweg 2, Doetinchem

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Zij besluit op 14 maart over het voorstel “uitvoeringsstrategie energieneutraliteit” inclusief de locatieplannen voor windenergie. De stukken worden uiterlijk zaterdag 4 maart a.s. online beschikbaar gesteld via deze pagina.

Beide vergaderingen zijn openbaar. Personen die aan het begin van de vergadering willen inspreken, kunnen zich aanmelden via mw. L. Bol van het waterschap: l.bol@wrij.nl. Vermeld in deze mail naam, adres, het agendapunt en of het commissie of algemeen bestuur betreft. Wij verzoeken vriendelijk om het inspreken kort en bondig te doen (max 5 minuten per persoon). In totaal is hiervoor 30 minuten beschikbaar. In verband met de voorbereiding van o.a. spreektijden, verzoeken wij dit uiterlijk 24 uur van te voren te doen.

Uiteraard kunt u ook voor informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden per locatie terecht op de pagina www.wrij.nl/windenergie.