Koninklijke onderscheiding voor Deichgräf Bislich - Landesgrenze

Gepubliceerd op 29 maart 2017

De Duitse dijkgraaf van Deichverband Bislich - Landesgrenze, de heer Herbert Scheers, heeft de Koninklijke onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” ontvangen voor zijn inzet en prestaties op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer. Dinsdagmiddag 28 maart 2017 ontving hij deze hoge eervolle onderscheiding uit handen van dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel en burgemeester Annemieke Traag van gemeente Doetinchem.

vlnr dijkgraaf Pieper, Deichgraf Scheers en burgemeester Traag 28-03-17

De heer Scheers was sinds 1995 plaatsvervangend dijkgraaf en sinds 2000 dijkgraaf bij Deichschau Emmerich. Dit is in 2007 het Grossverband (Deichverband) Bislich–Landesgrenze geworden, waar de heer Scheers tot de dag van vandaag dijkgraaf is (drie keer herkozen). Hij heeft zich vanuit die vrijwillige functie al meer dan 15 jaar ingezet voor de waterbelangen in de grensregio. In die periode heeft hij ervoor gezorgd dat de dijkversterking van de grensoverschrijdende Dijkring 48 bij de Duitse landelijke politiek prioriteit - en daarmee extra financiering en extra menskracht kreeg. Voor Nederland is deze dijkkring cruciaal, omdat bij een doorbraak in Duitsland ook een groot deel van oostelijk Nederland onder water komt te staan. Verder is onder zijn hoede de Nederlands-Duitse samenwerking versterkt op het gebied van grondwater, waterkwaliteit, vispassages en gezamenlijke crisisoefeningen. Ook onderhouden en beheren Waterschap Rijn en IJssel en het Deichverband het Grenskanaal-Netterdenscher Kanal.

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel: “De heer Scheers heeft door zijn persoonlijke inspanningen mogelijk gemaakt dat de bestuurlijke én ambtelijke samenwerking beter is geworden, en dat er ook concrete resultaten zijn behaald om veilige dijken en schoon water in onze grensregio te realiseren. Ik hoop en verwacht dat wij deze samenwerking de komende jaren minstens zo goed kunnen voortzetten en verder kunnen verdiepen.”

Koninklijke onderscheiding

De koninklijke onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje Nassau” wordt uitgereikt uit naam van de Koning der Nederlanden. Het is een medaille aan een lintje en wordt daarom ook wel een “Koninklijk lintje” genoemd. Personen die meer dan 15 jaar voor de Nederlandse samenleving iets bijzonders hebben gedaan, bijvoorbeeld als vrijwilliger in sport of cultuur, kunnen deze verdienen. De uitreiking aan een persoon uit het buitenland komt niet vaak voor. Hiervoor moet de aanvraag goedgekeurd worden door de burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orde, de minister en Zijne Majesteit de Koning.