Veel vissen bij vispassage De Pol 6 april 2017

Gepubliceerd op 6 april 2017

Meer dan 1000 vissen hebben in de eerste week gebruik gemaakt van de vispassage bij stuw De Pol in de Oude IJssel. Dat wijst de eerste telling uit van Waterschap Rijn en IJssel, die dit voorjaar de werking van de vispassage monitort samen met vrijwilligers van de Hengelsport Federatie Midden Nederland en onderzoeksbureau ATKB.

Bij stuw De Pol in de Oude IJssel is in 2015 een vispassage aangelegd, zodat vissen via een “bypass” langs de stuw kunnen zwemmen. Stuwen zijn nodig om het water in de rivieren en beken te reguleren, maar vormen een hindernis voor vissen als ze in het voorjaar willen paaien in de bovenstroomse wateren. Om te bepalen of de vispassage werkt, monitort het waterschap dit paaiseizoen het aantal vissen en vissoorten dat gebruik maakt van de vispassage. Hiervoor is sinds vorige week een fuik aan de hoge (bovenstroomse) kant van de vispassage gehangen. De fuik wordt regelmatig gelicht door ATKB en de vissen worden geteld met hulp van vrijwilligers van de Hengelsport Federatie Midden Nederland. Bij de eerste lichting zaten ruim 300 vissen in de fuik, onder andere blankvoorn, pos, baars, brasem, snoekbaars, snoek en winde.

De vangst wordt op soort en lengte beoordeeld, en daarna weer in de Oude IJssel uitgezet. De fuik blijft nog een aantal weken staan.

20170331_09303220170331_083652

20170331_083952

Vissen tellen en meten vispassage De Pol

Vispassage De Pol

Vissen laten zich wel stroomafwaarts van de stuw vallen, maar kunnen niet meer terugzwemmen om bovenstrooms eitjes te leggen. In 2015 is daarom een vispassage bij sluis- en stuwcomplex de Pol aangelegd in de vorm van een 1,5 kilometer lange watergang (bypass) rondom de rioolwaterzuivering. Hiermee wordt bij de sluis en stuw een hoogteverschil van 2,30 meter overbrugd. De vistrappen in deze bypass hebben een onderling hoogteverschil van acht centimeter. De vissen kunnen tegen de stroom inzwemmen en zo het totale hoogteverschil overbruggen en de stuw passeren. Rondom deze vispassage is ook ongeveer tien hectare aan nieuwe natuur aangelegd in de vorm van rietoevers, poelen, droge en natte graslanden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ATKB uit Geldermalsen en ondersteund door de Hengelsport Federatie Midden Nederland. Zij leveren o.a. vrijwilligers via de plaatselijke hengelsportverenigingen die meehelpen met het lichten van de fuik en het meten en tellen van de vissen. Na afloop van het onderzoek is er inzicht in de doelsoorten en lengteklassen en over het functioneren van de vispassage.