Sloten nabij Kloosterdijk Aalten schoongemaakt

Gepubliceerd op 14 juni 2017

Deze week wordt het slib verwijderd uit de ‘Kloosterdijk Waterleiding’ en de hierop uitkomende bermsloot in Aalten. In deze sloten is op de bodem mest achtergebleven nadat eind februari van dit jaar grote hoeveelheden mest uit een mestsilo in het water stroomden.  De eigenaar van de mestsilo voert de werkzaamheden uit op verzoek van en in nauw overleg met het waterschap uit.

Opruimwerkzaamheden

De bermsloot die grenst aan het perceel waar de mestsilo stond is inmiddels afgedamd. De sloot wordt deze week schoongemaakt. Ook in de Kloosterdijk Waterleiding zijn met name in het benedenstroomse gedeelte nog mestafzettingen aanwezig. Het waterschap zet materieel in om deze watergang op te schonen. De eigenaar van de silo voert het uit de sloot vrijkomende slib af naar zijn bedrijf.

Schaarsbeek

In het deel van de Schaarsbeek, vanaf waar de Kloosterdijk Waterleiding in de beek uitmondt, zijn de zuurstofconcentraties al langere tijd laag en is nog mest aanwezig. Het waterleven heeft zich grotendeels verplaatst naar de meer zuurstofrijke gedeelten van de Schaarsbeek. Onder de huidige condities is het voor het waterleven in het getroffen deel van de beek lastig om zich te herstellen. We blijven de beek daarom gedurende de zomer goed in de gaten houden. Er worden extra inspecties uitgevoerd en de zuurstofconcentraties worden regelmatig gemeten. Afhankelijk van het herstel zullen we indien nodig het betreffende traject van de beek op een gunstiger moment baggeren. Dit zal waarschijnlijk zijn in de na-zomer. Dan is er zo min mogelijk schade aan overige natuur en als de nu aanwezige gewassen op de aangrenzende percelen zijn geoogst zijn er meer verwerkingsmogelijkheden voor de vrijkomende bagger.

Monitoring

Eind februari kwam na een zware storm veel mest uit een mestsilo terecht in de naastgelegen bermsloot en de daarop aansluitende watergang(en). Na het voorval zijn de beken intensief gemonitord. Nadat al eerder delen van beken zijn schoongemaakt bleek onlangs dat de zuurstofconcentraties in de watergangen heel laag zijn en niet of onvoldoende herstellen. Nader onderzoek van de waterbodem wees uit dat er zich meer mest heeft afgezet dan aanvankelijk verwacht.


Trefwoorden