Grondonderzoek voor sterke dijken

Gepubliceerd op 27 september 2017

Per 1 januari 2017 zijn de normen voor onze dijken verzwaard, en op basis hiervan is nieuw onderzoek nodig om te bepalen of er in de toekomst maatregelen nodig zijn. Het betreft het gebied vanaf Spijk tot aan de A12 bij Westervoort (dat is een deel van dijkring (een gesloten ring van dijken die een gebied beschermd) 48). Begin 2018 zullen ook de dijken van Doesburg tot aan Zutphen worden onderzocht.

Om inzicht te krijgen of en welke maatregelen nodig zijn, wordt vanaf eind september tot begin december 2017 grondonderzoek uitgevoerd. In het kaartje (pdf, 702 kB) ziet u welk gebied het betreft. Over de aard van de maatregelen en wanneer deze worden uitgevoerd is nog niets bekend.

Eigenaren geïnformeerd

Het waterschap heeft bepaald op welke locaties grondonderzoek nodig is. Het bureau Fugro voert het grondonderzoek in opdracht van het waterschap uit. Fugro voert de werkzaamheden zoveel mogelijk op en vanaf de dijk uit. Op enkele locaties is ook onderzoek aan de landzijde en op enige afstand van de dijk noodzakelijk. Aanliggende eigenaren zijn geïnformeerd.

Hand- of machinale boringen

Het grondonderzoek bestaat uit hand- of machinale boringen en/of sonderingen om zo de samenstelling en opbouw van de grondlagen vast te stellen. Er zullen maatregelen worden genomen om schade te beperken en te herstellen, en alle boor- en sondeergaten worden direct na uitvoering van de werkzaamheden gedicht.

Klimaatverandering

Het waterschap draagt zorg voor schoon water en veilige dijken. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. Daarnaast is de economische waarde achter de dijk - van huizen, bedrijven en infrastructuur - de laatste decennia sterk gestegen. Binnen het Deltaprogramma staat preventie voorop: we voorkomen overstromingen door het versterken van onze dijken en via rivierverruiming.