‘Deining en Doorbraak’: Rijn en IJssel experimenteert met innovatieve tijdelijke waterkering

Gepubliceerd op 28 september 2017

Oost-Gelderland, Zuid-Overijssel en de Veluwezoom –het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel – zijn deze week onderdeel van de grootste hoogwateroefening ooit in Nederland. Ruim duizend dijkwachten van de vijf deelnemende waterschappen en Defensie inspecteerden vandaag 1147 kilometer rivierdijk en oefenen op enkele plekken met noodmaatregelen. Waterschap Rijn en IJssel experimenteerde op de IJsseldijk in Gorssel met een innovatieve waterkering die zichzelf vult met stijgend rivierwater.

Hoge waterstand Lobith

De oefening ‘Deining en Doorbraak’ startte maandag met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Vandaag werd daarom 1147 kilometer rivierdijk geïnspecteerd. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederland. Op een aantal locaties werd bovendien geoefend met het nemen van noodmaatregelen, zoals het sluiten van coupures en het leggen van zandzakken.

‘Tube barrier’

Op de IJsseldijk in Gorssel oefende Waterschap Rijn en IJssel ter hoogte van de Veerweg met een tube barrier. Deze Nederlandse innovatie is een noodwaterkering van 70 centimeter hoogte die als alternatief voor zandzakken kan dienen. De tijdelijke dijk vult zichzelf automatisch met stijgend rivierwater en kan zonder gebruik te maken van stroom, pompen en of veel mankracht geïnstalleerd worden. Vandaag werd bij wijze van experiment voor het eerst 50 meter van deze nooddijk gelegd op de IJsseldijk in Gorssel. Dit duurde een half uur. Ter vergelijking werd naast de tube barrier een barrière van zandzakken aangelegd van circa 5 meter lengte. Dit duurde ongeveer een uur.

Tube barrier
Fotograaf: Ivo Hutten
Tube barrier vanaf de lucht
Foto: Waterschap Rijn en IJssel

Deining en Doorbraak

Langs de grote rivieren in Nederland vindt in de week van 25 tot en met 29 september 2017 de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefenen vijf waterschappen langs de Rijntakken samen met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

Gedeeld systeem

Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda.