Zoeken

Hoge waterstanden rivieren

Gepubliceerd op 5 januari 2018

Rivierwater vanuit Duitsland zorgt voor hoge waterstanden op de Rijn en IJssel. Omdat de waterstand bij Lobith de 13 meter boven NAP heeft overschreden verscherpt Waterschap Rijn en IJssel het toezicht op de waterkeringen in het beheergebied en neemt indien nodig aanvullende maatregelen. Grote knelpunten zijn er echter niet. De hoogste waterstanden zullen naar verwachting volgende week dinsdag worden bereikt.

Dijkinspecties

Vanwege de hoge waterstanden voert het waterschap vanaf dit weekend extra dijkinspecties uit. Op sommige plaatsen is kwelwater naast de dijken zichtbaar. Door het hoogteverschil met laaggelegen gebieden komt kwelwater onder de dijken door. Dit is een bekend en normaal verschijnsel bij hoogwater op de rivieren.

Aanvullende maatregelen

Het lager gelegen gedeelte van de IJsselkade in Zutphen, waar momenteel werkzaamheden plaatsvinden, komt gedeeltelijk onder water te staan. Om te voorkomen dat zand wegspoelt wordt een speciaal afdekzeil geplaatst.

Een aantal coupures, onderbrekingen in de dijk, zijn gesloten. Ook wordt in Zutphen de coupure gesloten bij de weg onder de oude IJsselbrug (de vroegere Havenstraat). Die is daardoor niet meer toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

De coupure bij de Europakade in Tolkamer is eveneens op advies van het waterschap afgesloten in verband met het hoge water.

kade zutphen
De hoge waterstand is duidelijk te zien bij de kade in Zutphen

Zicht op Valkeweg 5 Eefde
De IJssel ter hoogte van de Valkeweg in Eefde