Lek in rioolwatertransportleiding Velswijk

Gepubliceerd op 8 januari 2018

Op zaterdag 6 januari jl. is in het buitengebied van Velswijk een lek in een rioolwatertransportleiding ontdekt. De transportleiding is inmiddels gerepareerd. Er wordt nog onderzocht of er voor de langere termijn nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het lek in de rioolwatertransportleiding is zaterdag ontdekt. Waterschap Rijn en IJssel is vanaf zaterdagmiddag in touw geweest om het defect te repareren. Zondagmorgen kon de leiding weer in bedrijf genomen worden. Door het lek in de leiding is het betreffende perceel, dat in gebruik is voor agrarische doeleinden, ondergelopen met rioolwater. Deze week vinden nog onderzoeks- en opruimwerkzaamheden plaats op het terrein. Of de nu getroffen oplossing ook voor de langere termijn afdoende is wordt momenteel onderzocht.