Waterpeil grote rivieren daalt

Gepubliceerd op 12 januari 2018

Het water op de grote rivieren daalt weer. Volgens de huidige prognose zal de hoogwatergolf ons beheergebied na het weekend verlaten. Vandaag (vrijdag) openden wij de coupure in Tolkamer. De coupure in Zutphen zal waarschijnlijk na het weekend weer geopend worden.

Inspecties gaan door

Het waterschap blijft alert, omdat snel dalend water ook kan zorgen voor schade aan dijken en kaden. Komend weekend gaan we daarom nog door met de dijkinspecties. Hierbij controleren we onder andere wat het water heeft gedaan met recent uitgevoerde werken, controleren we op schade aangericht door drijfhout en kijken uiteraard of er herstelmaatregelen nodig zijn. Ook controleren we kleppen van sluizen en stuwen.

Drijfvuil

Het hoge water heeft een enorme hoeveelheid drijfvuil meegenomen. Dit afval blijft hangen in bomen, struiken, afrasteringen en duikers. Op en in onze eigendommen ruimen we dit vuil op, zodat dit geen schade aanricht aan dieren en het milieu. U kunt helpen door ook het druifvuil in uw omgeving en op uw eigendommen op te ruimen.