Update: Onderzoek naar waterkwaliteitsproblemen vijver Gerstekamp en Singel Didam

Gepubliceerd op 13 juni 2018

Sinds april van dit jaar ontvangt Waterschap Rijn en IJssel verschillende meldingen van stankoverlast en een witte verkleuring in de vijver aan de Gerstekamp en Singel in Didam. Het waterschap onderzoekt samen met de gemeente Montferland de herkomst van deze problemen.

Update: De gemeente heeft via verschillende inspecties aan de riolering een aantal verkeerde aansluitingen gevonden. We onderzoeken of dit bijdraagt aan de problemen in de vijver. De gemeente zorgt ervoor dat deze aansluitingen veranderd worden.

Daarnaast heeft het waterschap onderzoek gedaan naar de hoeveelheid slib op de bodem in de vijvers. Vooral in de vijver aan de Singel ligt veel slib. Het waterschap gaat samen met de gemeente in overleg om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hierover hebben we in het najaar meer duidelijkheid.

Via deze website houden we u zo goed mogelijk op de hoogte.