Expositie Twentekanaal in het waterschapskantoor

Gepubliceerd op 12 juni 2018

De tentoonstelling over het verleden, heden en toekomst van het Twentekanaal is vanaf nu tot en met half augustus 2018 te bezichtigen in de hal van het waterschapskantoor te Doetinchem. Al meer dan 80 jaren is dit kanaal een essentiële verbinding in Nederland en naar de rest van Europa. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

De panelen van deze mobiele tentoonstelling geven informatie over vroeger en nu met veel foto- en beeldmateriaal over deze waterweg, de economische betekenis, de aanpak van projecten en locaties, transport en waterhuishouding, de geschiedenis, laden, lossen en over de haven en de sluizen. Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Twentekanaal in 2016.

Vele beken en rivieren, ook in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel, staan in verbinding met het Twentekanaal. Zo is het waterschap intensief betrokken bij de aanleg van de nieuwe waterkerende dijk bij het sluiscomplex Eefde. Deze dijk moet verplaatst worden voor de uitbreiding van het sluiscomplex cq verbreding van het Twentekanaal.

Het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel ligt aan de Liemersweg 2 in Doetinchem, met de ingang om de hoek aan de Energieweg. Momenteel wordt er gewerkt aan de Energieweg. Het kantoor is gewoon bereikbaar; volg de borden ter plaatse of kijk op de website www.wrij.nl/contact voor meer informatie.